Kontaktinformācija

IKŠĶILES VIDUSSKOLA

Skolas iela 2, Ikšķile, LV - 5052

Fakss 65030236
E - pasts: vidusskola@ikskile.lv

Mājas lapa:  http://www.ikskilesvidusskola.lv/
Ikšķiles novada mājaslapa : www.ikskile.lv
Ikšķiles Vidusskola Padome : https://www.facebook.com/IkskilesNakotne
Direktors Česlavs Batņa - 65020992

Direktores vietniece mācību darbā 5.-12. klasēm  Anita Avišāne - 65055463

Direktores vietniece mācību darbā 1.-4. klasēm Solvita Zirne - 65055463

Direktores vietniece audzin. un ārpuskl. darbā Ingūna Bērziņa - 65055465

Kancelejas vadītāja Ilona Eglīte - 65030236

Metodiskās padomes vadītāja Tatjana Kaskeviča

Direktora vietniece informātikas jomā Santa Ustinoviča - e-klases pārvaldība

Skolas saimniecības daļas vadītājs Aigars Umulis - 65055464

Skolas dežurants - 65055467

Skolas bibliotekāre Anita Siliņa - 65020993

Skolas medmāsa Elvīra Līvmane - 65055466

Ikšķiles novada izglītības darba organizatore Māra Niedra - 65030340


Bloga galvenais žurnālists, redaktors un maketētājs - Roberts Vīksne (roberts.viksne@hotmail.com)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru