otrdiena, 2015. gada 24. novembris

Pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas integrēšana pedagoģiskajā procesā

Pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas  integrēšana pedagoģiskajā procesā

   Skolas pedagoģiskajā procesā mācību un audzināšanas darbs ir nedalāms, un patriotiskā audzināšana ir jāuztver kā šī procesa komponents. Sabiedrībā, un to starp arī profesionālajā pedagoģijā ir iesakņojies steriotips-patriotiskā  un pilsoniskā audzināšana saistāma tikai ar vēsturiskiem notikumiem. Pieredze jau ir apliecinājusi, ka patriotisms nav ne iemācāms, ne ieaudzināms. Tas nozīmē, ka ikvienā mācību stundā, ārpusklases pasākumā var mērķtiecīgi integrēt valstiskās un patriotiskās audzināšanas elementus.
   Izgatavojot Ikšķiles novada ģerboņa lego zēnu mājturības un tehnoloģiju stundās, kurā kā vienojošais elements ir matemātika, uz matemātisko aprēķinu fāzes skolēni paralēli apgūst tēmas: „Ikšķiles novada vēsture” (6.klase), matemātika : „Riņķa līnijas dalīšana sešās daļās ar cirkuli” (6.klase) un praktiskās iemaņas zāģēšanā ar figūrzāģi (6.klase).
   Cilvēka personības vērtība un attīstība tiek vērtēta estētiskajā, sociālajā, pilsoniskajā un globālajā aspektā. Šajā, Ikšķiles novada ģerboņa izveidotajā lego dominējošā ir mājturības un tehnoloģiju mācību stunda, kurā, variējot, uzskates, darba formu dažādībai, integrē gandrīz visu mācību priekšmetu satura elementus (valoda, vēsture, ģeogrāfija, mūzika, mājturība un vizuālā māksla).
   Veiksmīgākos Ikšķiles novada ģerboņa lego darbus, kurus izgatavoja sesto klašu skolēni būs iespēja aplūkot skolas muzejā.
Mājturības un tehnoloģiju skolotājs A.Birkmanis

     

6.d klases skolēna Ķēniņa Markusa Gustava darbs
                                                               

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru