otrdiena, 2015. gada 8. septembris

Skolēnu biznesa ideju konkurss


Ikšķiles novada skolēnu biznesa ideju konkurss
„LABS SĀKUMS BIZNESAM!”
Konkursa mērķis ir radīt skolniekiem izpratni par uzņēmējdarbību, attīstīt spēju argumentēt un aizstāvēt savu viedokli, kā arī motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai un attīstībai, inovatīva produkta vai pakalpojuma radīšanai.

Kas var piedalīties biznesa ideju konkursā?
 • Piedalīties biznesa ideju konkursā var Ikšķiles novada skolu 1.– 12. klašu skolēni;
 • Konkursa pieteikumu var iesniegt skolēns vai skolēnu grupa(ne vairāk kā trīs personu sastāvā).
Kā notiek pieteikšanās?
 • Lai pieteiktos biznesa ideju konkursam, jāiesniedz biznesa idejas apraksts brīvā formā (ne vairāk kā 5 lapas);
Sagatavojot biznesa idejas aprakstu ieteicams ievērot vadlīnijas un ieteicamo saturu (skat. pielikumā).
·        Pirms biznesa idejas iesniegšanas vidusskolas (10.-12.klase) grupaspretendentam obligāti jāveic vismaz 1 (viena) konsultācija pie mentora:
*      Indra Leja indra.leja@ikskile.lv 29356923, 65055458
*      Irīna Vāvereirina.vavere@ikskile.lv26536901, 65055458
*      Dina Vārslavānedina.varslavane@ikskile.lv 29245451, 65055458
 • Pieteikumu iesniegšana noris līdz 8.oktobrim!
 • Konkursa pieteikuma veidlapa un tai pievienojamie dokumenti jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā (burtu fonts – TimesNewRoman, izmērs 12).
 • Konkursa pieteikuma iesniegšana:
  • nosūtot elektroniski ar norādi „BIZNESA IDEJU KONKURSAM” uz e-pastu:
  • vai iesniedzot personīgi
Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē.
Uz pieteikuma dokumentācijas – e-pastā vai uz aploksnes, iesniedzot personīgi, jānorāda biznesa idejas autora vai autoru grupas vārdi, uzvārdi, tālruņa numuri, e-pasta adreses, kā arī izglītības iestāde, kurā mācās Pretendents.

Kā biznesa idejas tiks vērtētas?
 • Biznesa idejas tiks vērtētas 3 grupās: sākumskolas (1.-5. klase), pamatskolas (6. - 9. klase) un vidusskolas (10. – 12. klase), piešķirot punktus (skat. pielikumu);
 • Biznesa idejas tiek vērtētas divās kārtās:
  • Pirmā kārtā biznesa idejas tiek vērtētas pēc iesūtītā pieteikuma un materiāliem;
  • Otrajā kārta pretendenti prezentē biznesa ideju vērtēšanas komisijai no13. – 15. oktobrim (prezentēšanas laiki tiks saskaņoti individuāli);
 • Konkursa rezultātā tiks noskaidroti labākie biznesa ideju autori, no kuriem trīs labākie pretendenti iegūs naudas balvu: 1.vieta – 70 EUR, 2.vieta – 50 EUR, 3.vieta – 30 EUR.
 • Konkursa vērtēšanas komisija piešķirs arī speciālbalvas un veicināšanas balvas oriģinālām un detalizēti izstrādātām idejām.
 • Labāko ideju apbalvošana notiks 16.oktobrī!

Ja rodas kādi jautājumi lūgums rakstīt konkursa koordinatorei Agnesei Jankunai uz e-pasta agnese.jankuna@ikskile.lv vai zvanīt uz mob. 26314619.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru