trešdiena, 2015. gada 13. maijs

Valsts valodas diena Ikšķiles vidusskolā


13. maijā Ikšķiles vidusskolas skolēni un skolotājas, atsaucoties Rakstniecības un mūzikas muzeja aicinājumam jaunlatvieša Jura Alunāna dzimšanas dienā svinēt Valsts valodas dienu, raibā gājienā, iemiesojušies dažādos personāžos, devās uz Ikšķiles tirgus laukumu, lai pārliecinātos par J. Alunāna dzejas rindu "Nav jāskatās arvien tik grāmatā! Uz tirgus skan ar daža gudrība" patiesumu vēl joprojām. Skolēni piedziedāja, piedejoja, piepalīdzot Ogres Valsts tehnikuma sparīgajiem dejotājiem un vadītājai Dairai Dāle, tirgus laukumu, suminot dzimto valodu, apdziedot tirgotājus un vēlot latviešu valodai garu mūžu, ko labāk par pašu J. Alunānu neviens nav pateicis: " Tauta, kamēr tā savu valodut tur godā, vēl nav pazudusi."
Paldies visiem zibakcijas dalībniekiem un tās lieciniekiem, īpaši Ikšķiles bērnudārza grupiņai "Saulespuķes"  audzinātājām Anetei un Dacei, kuri izrādījās aktīvākie šī pasākuma atbalstītāji.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru