pirmdiena, 2015. gada 12. janvāris

Jauniešu projektu konkurss

Ikšķiles novada jauniešiem iespēja saņemt 500Eur savu ideju realizēšanai!

Pagājušā gada oktobra domes sēdē deputāti apstiprināja lēmumprojektu par 2000Eur finansējuma piešķiršanu Jauniešu projekta konkursam.

Jauniešu projektu konkursu organizē Ikšķiles novada pašvaldība, lai sniegtu iespēju jauniešiem īstenot savas idejas. Ikviens Ikšķiles novada jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem var iesniegt projekta pieteikumu līdz 1. martam.  Ar domes lēmumu apstiprināta komisija piecu cilvēku sastāvā izvērtēs iesniegtos pieteikumus divu nedēļu laikā pēc projektu iesniegšanas termiņa beigām. Piešķirtā finansējuma apjoms nav lielāks par 500Eur vienam projektam.

Projektu konkursa mērķis ir veicināt Ikšķiles novada jauniešu iniciatīvu realizēšanu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, kā arī sniegt iespēju jauniešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un realizēšanā.  

Ieteicamās projektu  tēmas: jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana,  Ikšķiles novada attīstība un labiekārtošana, pozitīva Ikšķiles novada tēla veidošana un  popularizēšana,  draudzīgas vides veidošana,  jauniešu līdzdalība sabiedrības dzīvē un pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā, iedzīvotāju, īpaši jauniešu  informētības veicināšana, nodarbinātība, karjeras izglītība, brīvprātīgais darbs,  sociālo riska grupu integrācija, drošība (satiksme, veselība u.c.),  vides aizsardzības pasākumi, veselību veicinoši pasākumi,  sporta sacensības un sporta pasākumi.

Ikšķiles novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Agnese Jankuna informē: "Plānots, ka projektu konkurss norisināsies divreiz gadā – pavasarī un rudenī. Projektu varēs iesniegt individuāli vai grupas - vairāki jaunieši kopā. Ja jaunieši ir nepilngadīgi, tad viņiem jāpiesaista pilngadīga persona, kura slēdz līgumu un uzņemas finansiālās saistības par projekta realizāciju."

Ja Tev ir ideja, bet nezini, ko darīt tālāk, raksti vai nāc uz pašvaldību un mēs Tev palīdzēsim.

Kontaktinformācija:
Agnese Jankuna
Jaunatnes lietu speciāliste
Ikšķiles novada pašvaldība
Peldu iela 22, Ikšķile, LV-5052, 204 kab.
Mob. 26314619
E pasts: Agnese.jankuna@ikskile.lv

Izmanto iespēju un realizē savu ideju!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru