trešdiena, 2014. gada 1. oktobris

Biznesa ideju konkurss

Ikšķiles novada skolēnu biznesa ideju konkurss

Pēc Ikšķiles novada Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas iniciatīvas tiek izsludināts “Ikšķiles novada skolēnu biznesa ideju konkurss”.

Konkursa mērķis ir radīt skolniekiem izpratni par uzņēmējdarbību, attīstīt spēju argumentēt un aizstāvēt savu viedokli, kā arī motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai un attīstībai, inovatīva produkta vai pakalpojuma radīšanai.

Kas var piedalīties biznesa ideju konkursā?
·      Piedalīties biznesa ideju konkursā var Ikšķiles novada skolu 7. – 12. klašu skolēni.
·      Konkursa pieteikumu var iesniegt 7. līdz 12. klases skolēns vai skolēnu grupa, ne vairāk kā trīs personu sastāvā.

Kā notiek pieteikšanās?
·      Lai pieteiktos biznesa ideju konkursam, jāiesniedz biznesa idejas apraksts brīvā formā, bet ne vairāk kā 5 lapas. Sagatavojot biznesa idejas aprakstu ieteicams ievērot vadlīnijas un ieteicamo saturu (skat. nolikumā).
·      Pieteikumu iesniegšana noris no 2014.gada 1.oktobra līdz 21.oktobrim.
·      Konkursa pieteikuma veidlapa un tai pievienojamie dokumenti jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā (burtu fonts – Times New Roman, izmērs 12).
·      Konkursa pieteikuma iesniegšana:
o   nosūtot elektroniski ar norādi „BIZNESA IDEJU KONKURSAM” uz e-pastu: agnese.jankuna@ikskile.lv
o   vai iesniedzot personīgi Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, līdz 2014.gada 21.oktobrim plkst. 17.00. Uz pieteikuma dokumentācijas – e-pastā vai uz aploksnes, iesniedzot personīgi, jānorāda biznesa idejas autora vai autoru grupas vārdi, uzvārdi, tālruņa numuri, e-pasta adreses, kā arī izglītības iestāde, kurā mācās Pretendents.

Kā biznesa idejas tiks vērtētas?
·      Biznesa idejas tiks vērtētas divās grupās: pamatskolas (7. - 9. klase) un vidusskolas (10. – 12. klase), piešķirot punktus (skat. nolikumā).
·      Biznesa idejas tiek vērtētas divās kārtās:
o   Pirmā kārtā biznesa idejas tiek vērtētas pēc iesūtītajiem materiāliem;
o   Otrajā kārta pretendenti prezentē biznesa ideju vērtēšanas komisijai 2014.gada 23.oktobrī plkst. 15.00
·      Konkursa rezultātā tiks noskaidroti labākie biznesa ideju autori, no kuriem trīs labākie pretendenti iegūs naudas balvu: 1.vieta – 70 EUR, 2.vieta – 50 EUR, 3.vieta – 30 EUR.
·      Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības piešķirt arī speciālbalvas un veicināšanas balvas oriģinālām un detalizēti izstrādātām idejām.
·      Labāko ideju apbalvošana notiks 2014.gada 24.oktobrī.

Ar detalizētu konkursa nolikumu var iepazīties Ikšķiles mājaslapā: www.ikskile.lv/uznemejiem.


Ja rodas kādi jautājumi lūgums rakstīt uz e-pasta konkursa koordinatorei Agnesei Jankunai, agnese.jankuna@ikskile.lv vai zvanīt uz mob. 26314619.Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru