svētdiena, 2014. gada 28. septembris

Ikšķiles vidusskolas interešu izglītības realizācijas grafiks 2014./2015.m.g. 1.semestrimApstiprināts ar Ikšķiles vidusskolas direktora rīkojumu                           
 01.09.2014. Nr.1-9/32                     


N.p.k.
Programmas nosaukums
Skolotāja vārds, uzvārds
Nodarbību vieta
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
1.
5.-9.kl.koris
Maira Līduma
Linda Ivanova
Aktu zāle
007.kab.


0., 8., 9.st.
 14.45 – 16.30

7., 8. st.
14.05 – 15.45
2.
1.klašu koris
Ingūna Rijniece
013.kab./
Aktu zāle

13.05-14.0513.05-14.05

3.
2.-4.klašu koris
Ingūna Rijniece
013.kab.
Aktu zāle

14.05-15.30


14.05-15.30
4.
Vokālais ansamblis
 Pamatskolā  
 Linda Ivanova
007.kab.
0.st.

16.15-16.55

0.st.
5.
Vokālās  mūzikas vokālā studija
Inguna Bērziņa
006.,kab.
Aktu zāle
13.20-14.45
13.20-14.45
6.
Ģitārspēle
Linda Ivanova

007.kab.

0.st.  

          0.st.  
19.15 – 20.45

7.
Ritmika 1.klasēs
Daiga Sosnare

Aktu zāle/
veestibils
 12.35-14.05
1.C,D


 13.20  - 16.30
     1.klases

8.
Tautiskās dejas
sākumskolā
Daiga Sosnare

  Aktu zāle
14.05-16.30 
 1.-4.kl.

 13.20-14.45


9.
Tautiskās dejas
4.klase
Sandra Tilta

  Aktu zāle
 11.30-12.30

 11.30-12.30


10.
Teātris vidusskolā, skatuves kustība
Oskars Kļava
Aktu zāle,
vestibils

18.00-19.00

15.00-17.30
18.00-19.00
11.
 Ievads teātra spēlē
Zane Bēķe

010.kab.
7.,8.st.

6.,8.st.
7.,8..st.

12.

Bērnu teātris sākumsk.
  Kristīne Saule
Skolotāju istaba
6.st.6.st.
13.
Vizuālā māksla  
1.-9.kl. 
 Iveta Bernāne
108.kab.
7.,8.st.


7.,8.st.

14.
Mazie rokdarbnieki sākumskolā  
Zane Hartmane
204.kab.

 14.05-15.40


13.20- 14.20
15.
Amatniecība, kokapstrāde
Aivars
Birkmanis
110.kab.
 15.35-17.35
16.
Auduma dekorēšana,  
          tekstils
Dace Ozola- Krastiņa
7.st.

17.
Vispusīga fiziska sagatavotība 
Elita Baltruna
Sporta zāle,
stadions
14.05-14.45
2.-3.klasēm
14.05-14.45
1.klasēm
14.05-15.25
2.-3.klasēm

13.20-13.55
1.klasēm
18.

Sporta spēles

Diāna Grīnberga
Sporta zāle, stadions
13.20-14.00 (4.kl.)
14.05-14.45  (5.-7.kl.)
14.50-15.30 (5.-8.kl.)
15.35-17.00 (10.-12.kl.)
14.04.-14.45.(4.-5.kl.)
14.50-15.30   (5.,6.kl.).kl.

14.05-14.45(7.,8.kl.)
14.50-16.15 10.-12.kl.
19.
Galda spēles sākumskolā/pamatsk.
Velga Pujāte
106.kab.

  8.,9.st.

  7.,8.st.

20.
Debašu klubs

Miks   Dzenis
114.kab.
16.15-17.35


16.15-17.35

21.
„ Nāc un
eksperimentē! ”
Kārlis Janisels
216.kab.
7.,8.stunda
5.-7.klasēm


7.,8.stunda
1.-4.klasēm

22.
Vācu valoda  
Helēna Liepa
124.kab.
15.05-16.30
23.
Programmēšana
Reinis Celeste
Datoru klasē


15.30-16.10


24.
Jaunsargi
Agris Puriņš

017.kab.

17.00-19.00


Sestdiena
11.00-14.00
25.
 Satiksmes drošība
Aivars
Birkmanis
110.kab.

15.50-17.1026.
Folk grupa
Normunds Krastiņš
007.kab.

17.00-18.20

17.00-18.20

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru