svētdiena, 2014. gada 6. aprīlis

Comenius projektu gads Ikšķiles vidusskolā


Šajā mācību gadā Ikšķiles vidusskolas skolēni laiku pa laikam raksta saviem vienaudžiem citās valstīs vēstules un apsveikuma kartiņas angļu valodā, runā angliski videokonferencēs, veido prezentācijas par skolu, Ikšķili un Latviju, mācās par Itālijas kultūru un vēsturi un itāļu valodu, bet skolēnu vecāki piektdienu vakaros apgūst itāļu valodu. Tas viss ir iespējams pateicoties vairākiem ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas projektiem.
Vislielākais projekts, kas ilgs 2 gadus, saistīts ar Comenius apakšprogrammas skolu daudzpusējās partnerības projektu "A Piece of the European Puzzle" ar piecām valstīm - Čehiju, Franciju, Itāliju, Poliju un Turciju. Projektā piedalās Ikšķiles vidusskolas skolēni vecumā no 11 līdz 14 gadiem, izzinot savas pilsētas un valsts vēsturi, ģeogrāfiju, mākslu un literatūru, dziesmas un spēles, rokdarbus un tradicionālos ēdienus. Oktobra sākumā angļu valodas skolotājas Anita Brūmele un Ilze Ļeonova devās uz Francijas partnerskolu Clermont-Ferrand uz projekta sagatavošanas vizīti, bet no 8. līdz 12 aprīlim uz tautas dziesmu, deju un spēļu festivālu Jalovā, Turcijā jau dodas pieci skolēni un četras skolotājas. Šis projekts attīsta skolēnos mīlestību un patriotismu pret dzimto vietu, kā arī motivē pilnveidot angļu valodas zināšanas. Vissirsnīgākais paldies mūsu direktorei Laimai Kalniņai, kas vairākus gadus mudināja nepadoties un atrast interesantu un labu projektu un partnerskolas. Iksķiles vidusskola no 27. līdz 30. maijam uzņems partnerskolu delegācijas, mūsu vizītes galvenā tēma būs katras valsts tradicionālās teikas un rokdarbi.
Ikšķiles vidusskolā šogad strādā asistente Marta Muntoni no Itālijas, kas saistīts ar Comenius apakšprogrammas 'Comenius asistentūra' projektu. Marta veido prezentācijas un stāsta par Itālijas un Sardīnijas ģeogrāfiju, vēsturi, kultūru un tradīcijām, māca angļu valodu, strādā ar skolēniem, kam nepieciešamas papildus konsultācijas, tomēr visvairāk laika tiek veltīts itāļu valodas mācīšanai gan sākumskolas un pamatskolas skolēniem, gan vairākiem skolotājiem un skolēnu vecākiem. Februāra pedejā nedeļā Marta rīkoja itālu kultūras un valodas nedēļu, stāstot par itāļu karnevāla tradīcijām un cepot ar vidusskolēniem lazaņju. Lai itaļu nedēļu veidotu vēl interesantāku, Marta bija uzaicinājusi Comenius asistentus no Turcijas un Bulgārijas, kas skolēnus iepazīstināja ar aizraujošām prezentācijām par Turcijas un Bulgārijas kultūru. Nedēļa tika noslēgta ar īstu karnevālu sākumskolai ar dejām un dziesmām itāļu valodā. Iksķiles vidusskolas skolēniem tā bija nenovērtējama pieredze iepazīt citu tautu kultūru.
Vēlējos izteikt pateicību Tīnūžu pamatskolas skolotājai Anitai Migleniecei par iespēju palīdzet ar tulkošanu Tīnužu pamatskolas Comenius daudzpusējo partnerību projektā, gūstot lielisku pieredzi, kas palīdzēja rakstīt un vadīt projektus.
Savukārt marta sākumā skolotāja Anita Brūmele devās uz Comenius profesionālās pilnveides kursiem vidusskolas skolotājiem Meidstounā, Anglijā, kur kopā ar 13 citu Eiropas valstu skolotājiem pilnveidoja savas angļu valodas mācīšanas metodikas zināšanas, mācījās par jaunākajām izmaiņām angļu valodā, kā arī vēroja stundas divās Anglijas skolās. Atgriežoties no kursiem, skolotāja izveidoja fotogrāfijām bagātu prezentāciju par Kentas grāfisti un Anglijas izglītības sistēmu, dažādiem interesantiem vārdiem angļu valodā, kā arī gūtajiem pozitīvajiem iespaidiem kursu rīkotajos izbraucienos. Šādi kursi valodu skolotājus iedvesmo un paceļ spārnos, "uzlādējot baterijas" un dodot skolotājam jaunu spēku un aizrautību mācīt angļu valodu skolēniem.


                                                                                  Ikšķiles vidusskolas angļu valodas skolotāja Anita Brūmele

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru