piektdiena, 2014. gada 28. marts

Vērtīgs papildinājums Ikšķiles skolas muzejam

Kā zināms, muzeja eksponātu un liecību papildinājumi veidojas lielākoties dāvinājumu veidā. Tā savācies arī mūsu skolas muzeja lietu kopums.
Lielu materiālu klāstu nesen muzejs saņēma no ikšķiliešiem Rasmas un Roberta Jansoniem, kuri nodeva fotogrāfijas un citas liecības par Ikšķiles ciemata attīstību, Meliorācijas sistēmu pārvaldes darbu, Tautas frontes laiku , bet šodien, t.i. - 28. 03., ikšķilietis un liels skolas muzeja atbalstītājs Valdis Villerušs muzejam uzdāvināja 4 vērtīgas grāmatas no savas plašās mājas bibliotēkas. Tās ir vērtīgas muzejam tādēļ, ka ir senas skolas mācību grāmatas un līdz ar to arī liels retums. Grāmatas būs izmantojamas ne tikai kā muzeja eksponāti, bet tās var kalpot arī pedagogiem kā ierosmes avots. Šīs grāmatas var izmantot arī skolēni un studenti savos zinātniskajos darbos., jo bibliotēkās tik senas un retas grāmatas atrast nebūs viegli.
Muzejam uzdāvinātās grāmatas ir: 1936. g. A. Gulbja izd.
J. Saukuma gr. "Cik viegli zīmēt"; 1902. g. Rīgā izdotā "Skolas druva"(lasāmā grāmata pilsētu un lauku skolām); vācu valodas apgūšanai Vidiņu Jura sastādītā "Mazais vācietis pašmācībai" un A. Gulbja izdotā L. Bērziņa un A. Dravnieka "Latviešu literatūras vēsture pamatskolām"1932. g.
Jāpiebilst, ka muzejā ir diezgan bagātīgs seno mācību grāmatu klāsts, ko ar prieku var parādīt apmeklētājiem. Gribas pie reizes uzrunāt ikšķiliešus un lūgt pārbaudīt savus grāmatu un lietu krājumus mājās. Ja atrodat ar skolu un mācībām saistošus materiālus, kurus paši aktīvi vairs neizmantojat, lūdzu, nododiet tos skolas muzejam. Mums aug zinātkāra jaunā paaudze, kurai ar to jāiepazīstas.Muzeja pedagoģe A. Indāne

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru