piektdiena, 2014. gada 24. janvāris

Go Beyond


Jauniešu attīstības programmas Go Beyond iniciatīva
+
SOS bērnu ciemati
=

Atbalsta programma jauniešiem no sociālā riska ģimenēm

Trīs atslēgas vārdi:
*Iespējas - parādīt, ka jauniešu dzīve var būt citādāka
*Atbalsts - palīdzība jauniešiem viņu stipro pušu atklāšanā, iedrošināšana, cilvēcīgs atbalsts
*Aizrautība - jauniešiem parādīt, ka ar patiesu vēlmi var izdarīt daudz vairāk

9 mēnešus ilga atbalsta un mentoringa programma, kura sastāvēs no 2 mēnešu intensīva apmācību kursa, kuram sekos 7 mēnešus ilgs individuālā atbalsta un motivācijas periods. Šīs programmas galvenais mērķis ir risināt identificētās problēmas: jauniešu motivācijas trūkumu, zemo pašapziņas līmeni, vērtību sistēmas un ģimenē ieaudzināto prasmju nepilnības.

Vienas šādas programmas nodrošināšanai ir nepieciešami 3-4 brīvprātīgie uz 9 mēnešu periodu, un katrs brīvprātīgais „ir atbildīgs” par 3 šīs programmas jauniešiem, veido ar viņiem personisku, godīgu, atklātu kontaktu, ir viņiem arī kā pozitīvs piemērs, atbalsts, uzmundrinājums. Brīvprātīgais iespēju robežās pielāgo programmas konceptu dažādām šo jauniešu individuālām vajadzībām.

Brīvprātīgajam tas nozīmē:
·         * „intensīvo” 2 mēnešu periodā - 1x nedēļā apmeklēt kādu programmā noteikto aktivitāti kopā ar pārējiem brīvprātīgajiem un jauniešiem. Kā arī 2-3h nedēļā būt gatavam vajadzības gadījumā (visticamāk – sarakstoties, sazvanoties) palīdzēt „saviem” jauniešiem ar patstāvīgajiem programmas uzdevumiem vai kādām citām neskaidrībām.
·         * nākamo 7 mēnešu „prakses” periodā – 1 līdz 2 reizes mēnesī sazināties ar „saviem jauniešiem”, pārliecinoties par viņu progresu, palīdzēt atrisināt kādas neskaidrības, nepieciešamības gadījumā uzmundrinot vai kā savādāk sniedzot viņiem nemateriālu atbalstu. 

Ieguvumi brīvprātīgajam:
·         * Savu spēku izmēģināšana, darbojoties ar jauniešiem, viņus pārliecinot, motivējot, liekot viņiem padomāt un rīkoties
·         * Attīstīt prasmes citiem saprotamā veidā pasniegt informāciju, zināšanas, pieredzi, pozitīvi ietekmēt citus
·         * Jauna pieredze, apmeklējot projekta sadarbības partneru piedāvātās aktivitātes
·         * Gandarījums, ka tieši viņa ietekme bijusi nozīmīga vai izšķiroša jaunieša progresā un iespējamajos tālākajos panākumos
·         * Paraudzīties uz sevi no cita skatupunkta – kā mēs paši izmantojam iespējas, cīnāmies par labāku nākotni, kāds ir mūsu devums citu dzīvēs, ko mēs paši īsti gribam.
·         * Pārdomāt, kas mūsos pašos ir unikāls, mūsu spēcīgās puses, cik tās attīstām un izmantojam.

Programma vēl ir izstrādes stadijā, tāpēc mēs ļoti vēlētos dzirdēt potenciālo brīvprātīgo iespaidus, komentārus, kritiku, ieteikumus par to, kā arī gatavību iesaistīties šāda veida projektā.

Paldies jau iepriekš!

Līvis Lāma
Jauniešu attīstības programma “Go Beyond”
Dalībnieks
“Go Beyond” sociālā projekta 
Atbalsta programmas izveide jauniešiem no sociālā riska ģimenēm sadarbībā ar "SOS Bērnu ciematiem" organizators
Mob. tel.: +371 27878867
Epasts: 
livislama@hotmail.com

www.gobeyond.lv
www.facebook.com/gobeyond.lv

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru