pirmdiena, 2013. gada 30. decembris

Adventa teātra sports Iecavā


   Pirmā mācību semestra beigas ir ne tikai kā atskaites punkts    mācību darbam, bet arī radošām aktivitātēm, tālab jau vairākus gadus ierasts, ka teātra sportisti gan sacenšas, gan rīko mācību turnīrus kādā no skolām, kur improvizācijas teātris atradis sev stabilu un pastāvīgu mājvietu. Viena no Ikšķiles vidusskolas sadraudzības skolām ir Iecavas vidusskola. Tā kā Ikšķiles vidusskolā teātra sporta cienītāji šogad pārstāvēti no pamatskolas klašu audzēkņiem, tad sadraudzības turnīrā piedalījās 6.klases komanda: Dita, Herberts,Tīna, Elmārs un Katrīna, bet 7.kl. komandā startēja Pauls, Raivis, Kristiāna un Katrīna no 6. kl. kā palīgspēks. Jauns izaicinājums veidot komandu ir priekšā vidusskolēniem, jo pašlaik notikusi paaudžu maiņa, pagājušā gada   komandas dalībniekiem absolvējot vidusskolu. 
   Jebkura radoša darbība ir svarīga neskaitāmās cilvēka dzīves jomās. Improvizācijai, tāpat kā jebkuram citam mākslas veidam, ir milzīga nozīme personības pašatklāsmē, faktiski radošā darbība ir vienīgais veids ar tik lielu pievienoto vērtību, jo visu citu mūsdienu sabiedrībai kāds jau ir devis, īpaši ja runājam par tehnoloģiju attīstību. Atgriežamies pie cilvēka, personības  - savdabīgais, citādais, oriģinālais un patiesais ir tas, ar ko var uzrunāt līdzcilvēkus. Un būt patiesam gan dzīvē, gan uz skatuves ir daudz grūtāk nekā staigāt ar masku, pielāgojot to dzīves situācijām pēc vajadzības. Skatuve prasa patiesību, un, lūk, šis uzdevums ir galvenais teātra pedagoģijā – audzināt, veidot, mācīt, rosināt, vai kā citādi to nosaucam, jauniešus uz patiesumu radošajās izpausmēs.
   Uz tikšanos pavasara turnīrā!
            Teātra sporta trenere Ikšķiles vidusskolā – Zane Bēķe 


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru