ceturtdiena, 2013. gada 14. novembris

Bagātīgā svētku diena Ikšķiles vidusskolā!


          Pirmdienas, 11.novembra,  rīts Ikšķiles vidusskolā sākās, skanot karavīru dziesmām skolas  vestibilā - kā  sveiciens Lāčplēša dienā katram ienācējam skolā.  Tā ir jau daudzu gadu tradīcija- svētku rītus  sagaidīt ar dziesmu. 
     „Es karā’i aiziedams atstāj māsu šūpulī,” sveču gaismā dzied skolēni, katram  pārdomas  par mūsu karavīru izcīnītajām uzvarām un atgādinājums, ka  šodien, godinot karavīrus Varoņu piemiņas dienā,  visi vakarā  dosimies lāpu gājienā.
            ...Paiet mirklis,  un vestibilu jau pieskandina Mārtiņdienas ķekatnieki!  Kas tur mežā brakšķināja?” jautā  4.klases tautisko deju kolektīvs savā dejā. Un Folk grupa  nodimdina pretī: „Kas dimd, kas rīb ap istabiņu? Mārtiņa gailīši dancīti veda!” Mārtiņgailis ar saviem ķekatniekiem pastāsta par Mārtiņdienas tradīcijām un  ticējumiem un lūdz lielākos gaviļniekus - skolas Mārtiņus. Tie mums šogad ir četri-    Mārtiņš Apsītis – 1.d klase, Mārtiņš Miglāns- 1.d klase, Mārtiņš Lejnieks- 2.d klase un  Mārtiņš Mežulis- 4.a klase. Un mūsu Lielais Martiņš – skolas bijušais saimnieks Mārtiņs Laus, kuru suminājām ne tikai Mārtiņdienā, bet teicām paldies par  nostrādātajiem gadiem Ikšķiles vidusskolā un sveicām lielajā dzīves jubilejā- 75.gados. Dziesmas, dejas,  rotaļas un Mārtiņu sumināšana tā  aizrāva ķekatniekus, kamēr tikai gardās pašcepto  maizīšu smaržas reibināja un   atgādināja, ka ir taču  vēl lielais Mārtiņdienas tirgus!
      Šajā mācību gadā Mārtiņdienas tirgotāji ir 4.a,b,c,d klašu skolēni, tāpēc Mārtiņdienas tirgus ir bagāts jo bagāts. Paldies skolēnu vecākiem, kuri palīdzējuši  saviem bērniem, lai tirdziņā nopirktās lietas būtu ne tikai gardas un skaistas, bet arī  skaisti noformētas, neaizmirstot, ka  Mārtiņdienas gadatirgus iekrīt Valsts svētku nedēļā. Aprocītēs, grāmatzīmēs, pat  smalkmaizīšu noformējumā bija redzams mūsu Latvijas karogs.  Liela daļa  skolēnu kopā ar vecākiem izlēmuši savu sapelnīto naudiņu nodot Labdarības akcijā  „ Enģeļi pār Latviju” un  dzīvnieku patversmēm.  Šī ziņa- palīdzēt kādam  - vēl vairāk rosina iepirkties un atbalstīt mazos tirgotājus.  
                        Tikko norībinājuši Mārtiņdienas ķekatnieki, tā skolas sporta zālē, fanfarām skanot, visi tika aicināti uz ikgadējām starptautiskajām spēkavīru sacensībām „Lāčausis 2013”, kurās piedalījās 8.-12.kl. skolēni, kā arī viesi no Tīnūžu pamatskolas un Lietuvas.
8.-9.klašu grupā Spēkavīra titulu izcīnīja Ikšķiles vidusskolas 9.A klases skolēns Anrijs Nusbaums. 10.-12.klašu grupā  ikšķilietis Kaspars Krastiņš  Komandu vērtējumā  8.-9.klašu grupā 1.vieta  Lietuvas Republikas Šaukenu vidusskolai,  2.vieta  9.A klasei, 3.vieta 8.A klasei.  10.-12.klašu grupā 1.vieta  12.klasei, 2.vieta Lietuvas Republikas Šaukenu vidusskolai, 3.vieta  11.klasei.
                        Šīs dienas rītā iedegtās sveces spoži kvēloja vēl vēlā vakarā Latviešu strēlnieku piemiņas vietā Ikšķiles vecajos kapos.
                         Paldies visiem, kuri gadu no gada atbalsta tradīciju – Lāčplēša dienā doties lāpu gājienā un pieminēt mūsu varoņus! Vēlreiz saku paldies skolēnu vecākiem, klašu audzinātājiem. Cik tas ir svarīgi- būt kopā ar saviem bērniem, skolēniem mums nozīmīgās dienās. Patriotisms nav skaļi lozungi, patriotismu var „iemācīt”  tikai caur ko personisku un privātu- stāstiem, atmiņām, dziesmām,  kopā būšanu pasākumos.  Esmu lepna,  ka  mūsu skolēni  ir savas skolas, sava novada patrioti.
                     Tik skaista un tik dažādām emocijām  piepildīta diena!
                

                                Direktora vietniece audzināšanas un ārpusklases darbā  Inguna Bērziņa
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru