svētdiena, 2013. gada 20. oktobris

Ikšķiles vidusskolas skolēnu Labie darbi

Jau piekto gadu Labdarības organizācija PALĪDZĒSIM.LV sadarbībā ar HK "Dinamo Rīga organizē akciju "Labo darbu nedēļa" - nedēļu, kad visi īpaši aktīvi piedomā un dara labus darbus gan paši, gan mudina to darīt arī citus. "Labo darbu nedēļā" pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums. Un kā jau organizācija min, ka palīdzēt - tas var būt patīkami, aizraujoši un tik ļoti nozīmīgi un aicināja šajā akcijā piedalīties skolas.

Arī Ikšķiles vidusskolas 4. a klase kopā ar skolotāju Ievu Radziņu - Sproģi nolēma piedalīties "Labo darbu nedēļas" akcijā. Domājot par to, kuram nepieciešama palīdzība, lūdza vecāku palīdzību, kuri ieteica doties palīdzēt Ikšķiles vecajos kapos sakopt teritoriju, kuru apkopj viena pati kapu pārzine Maija Poriete. Darba spēks Maijas kudzei bija ļoti nepieciešams un viņa patiesi bija priecīga par palīgiem, kas pie viņas ieradīsies.

Tā šā gada 16.oktobrī 4.A klase, savas klases audzinātājas Ievas Radziņas Sproģes vadībā devās uz Ikšķiles kapiem. Sākumā kopjamā platība likās liela, bet kad visi 24 skolēni ķērās pie darba, ātri vien sakopa, jau iepriekš Maijas kundzes ierādīto platību un drīz bija gatavi ķerties pie nākamā darbiņa.
Klases audzinātāja Ieva atzīst: "Pēc labi padarītā darba bijām arī noguruši, bet bija patīkami apjaust, ka varam darbus izdarīt veikli un visi kopā!"

Paldies 4. a klasei un skolotājai Ievai Radziņai-Sproģei,


Direktora vietniece audzināšanas un ārpusklases darbā Inguna Bērziņa


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru