ceturtdiena, 2012. gada 6. decembris

„Lakstīgalas”sadziedas Lielvārdē.

 

4.decembrī Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu skolas piedalījās starpnovadu  tautas dziesmu dziedāšanas  konkursā „Lakstīgala”. Šogad tas notika  īpašā vietā-  Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā. Atstājot pēdas  Lielvārdes parka sniegā,  drebinoties aukstumā, saposušies tautu tērpos, dalībnieki  teciņus devās uz muzeju,  kur visus  patīkami pārsteidza siltums un mājīgums bijušajā muižas klētī.   Senatnīgā  noskaņa  un  labā akustika radīja īpašu gaisotni konkursa norisei.

  Konkurss „Lakstīgala” Latvijā notiek jau 11.gadu.  Šī konkursa dibinātājs un aizsācējs  ir  trimdas latvietis Roberts Zuika, kurš visām Latvijas skolām ir sagatavojis un uzdāvinājis latviešu tautas dziesmu krājumu „Lakstīgala”. Daudzi šī konkursa dalībnieki jau vairākus  gadus piedalās konkursā un ir  iemācījušies  vai visas šī krājuma  tautasdziesmas no galvas, tāpēc papildus konkursā iekļauts vēl viens tautas dziesmu krājums „Lakstīgalas dziesmu pūrs”.  Nu dziedātāju dziesmu vācelē  ir vairāk nekā 100 tautas dziesmas, kuras pirmajā uzdevumā dziesmu aplī jāmāk  precīzi, bez pavadījuma nodziedāt, jāzina vārdi, otrajā uzdevumā, noklausoties 10 spēlētās melodijas, tās ir jāatpazīst. Dalībniekiem ir jābūt ļoti zinošiem un vērīgiem, jo trešajā uzdevumā tiek dota tēma (putni, dzīvnieki, kukaiņi, ūdens, sadzīve utt.)  un katra komanda dzied  savu tautas dziesmu, tās nedrīkst atkārtoties. Konkursā tiek vērtētas ne tikai tautas dziesmu  zināšanas, bet notiek arī viktorīna- zināšanas par senvārdiem- azote, bāliņš, nēzdogs, pastarītis, sērdienīte, apauši... un vai zināt kas ir ķeturkājis? Nē, tas nav galds, tas ir ķepainis, kam lielas ķepas.   


    Patīkami, ka katra komanda bija padomājusi par savu vizuālo noformējumu, tas apliecina, ka visi cītīgi gatavojušies konkursam. Ir dziesmu dziedātāji, kuri pārliecinoši zina dziesmas, droši un atraktīvi ieplūst tautas dziesmā, piesit kāju, plaukstas vai  piespēlē kādu pavadošo instrumentu, kā nu jau pieredzējušās  Ikšķiles un Lielvārdes pamatskolas 5.-9.klašu komandas.   Jāuzteic  mazie birzgalieši- Birzgales pamatskolas 1.-4.klašu komanda, kurā bija veseli trīs zēni, vienīgie konkursā, un ļoti pārliecinošā komandas dziesmas uzsācēja Kristiāna Tretjakova, kura ļoti prasmīgi, gluži kā Dziesmu svētku virsdiriģents vadīja savus dziedātājus. Birzgalieši bija tie, kuri konkursa žūrijai  un dalībniekiem nodziedāja daudzas nedzirdētas tautas dziesmas. Arī mazās ikškilietes, piedaloties pirmo gadu, bailīgi, kā mazas pelītes, galvas kopā salikušas, naski gatavoja katru uzdevumu.

     Liels paldies jāsaka Lēdmanes pamatskolas 1.-4. un 5.-9.klašu komandām un viņu skolotājai Jutai Isatei, kura pirmo reizi ar saviem dziedātājiem piedalījās konkursā.   Lai arī kā žūrija uzmundrināja dalībniekus, ka tā ir sadziedāšanās, dziedātprieks- konkurss paliek konkurss. Pateicību saņēma abas Lēdmanes pamatskolas komandas, 1.-4.klašu grupā 1.vieta Ikšķiles  mazajām dziedātājām (skolotāja Sarmīte Viļuma),  2.vieta Birzgales pamatskolas komandai (skolotāja Sandra Siliņa). 5.-9.klašu grupā 1.vieta Lielvārdes pamatskolas komandai  (skolotaja Inga Blumfelde), 2.vieta Ikšķiles vidusskolas komandai (skolotāja Sarmīte Viļuma).

       Paldies visiem skolotājiem, kuri ieguldījuši lielu darbu, lai viņu skolēni veiksmīgi piedalītos konkursā. Paldies arī vecākiem, bez kuru pūrā ielikuši arī mīlestību uz dziesmu, bez tās nemaz nebūtu iespējams šāds konkurss.  Paldies Andreja Pumpura Lielvārdes muzejam, starpnovadu metodiskās apvienības vadītājai Sarmītei Viļumai,  novadu izglītības darba speciālistiem, viesiem un līdzjutējiem, kuri atzina, ka bija interesanti un izglītojoši.  „Kurš iesācis dziedāt Lakstīgalā, nevar beigt”, atzīst ikšķilietes, nu jau bijušās daudzu  gadu dalībnieces un laureātes  Laura Andrijonoka un Ilze Rizena, kuras šoreiz bija kā palīgi konkursa norisē.  Ne velti saka- mūzika skan ne vien telpā, bet arīdzan dvēselē un garā. Ar mūzikas skaņām ir viegli otram dāvāt mīlestību. Mūzika ir jūtu valoda.  Uz sadziedāšanos nākamgad!

Žūrijas vārdā- vokālās studijas vadītāja, Ikšķiles vidusskolas direktora vietniece audzināšanas un ārpusklases darbā   Inguna Bērziņa, Lielvārdes novada izglītības speciāliste Inga Reķe..   
 

 

 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru