piektdiena, 2012. gada 30. novembris

Skolotāji dalās pieredzē, skolēni tiekas ar Māru Cielēnu  29. novembrī Ikšķiles vidusskolā notika divi nozīmīgi pasākumi – Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu latviešu valodas un literatūras skolotāju seminārs „Mācību procesa sasaiste ar ārpusstundu darbu“  un 5.- 6. klašu skolēnu tikšanās ar Māru Cielēnu, ne tikai rakstnieci un dzejnieci, bet arī brīnišķīgu cilvēku un personību vārda vislabākajā nozīmē. Māra Cielēna uzrunāja ciemiņus un skolēnus ar savām grāmatām, stāstiem par dzīvi, par to, kā top dzeja un atbildēja uz šķietami neatbildamiem piektklasnieku jautājumiem. Un, ja šī vecuma auditorijas priekšā  stāv cilvēks – personība, tad nevajag ne pacelt balsi, ne krāšņus rekvizītus, ne viena aktiera teātri, bet saruna raisās brīvi, nepiespiesti un abpusēji atklāti.
  Savukārt skolotāji – semināra dalībnieki - dalījās pieredzē mācību darba jautājumos, guva papildus informāciju par valsts pārbaudījumu norisi, iepazinās ar Ikšķiles vidusskolas blogu, kā arī apmeklēja skolas muzeju un noskatījās mūsu skolas divu nozīmīgu pasākumu – šī gada Dzejas vakara un pagājušā gada Muzeju nakts – prezentācijas.
  Diena Ikšķiles vidusskolā bija garīgi piepildīta un uzlādēta pozitīvi visiem, īpaši jau skolēniem, kam tā bija papildus informācija redzesloka paplašināšanai, netradicionāla literatūras stunda un saskarsme, kā paši teiktu, ar īstu un dzīvu dzejnieci, kura, pirmkārt, ir cilvēks, tāpat kā mēs visi…

Latviešu valodas un literatūras MK vadītāja Ikšķiles vidusskolā Zane Bēķe               

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru