otrdiena, 2011. gada 15. marts

Starpnovadu skatuves runas un teātru skate Ikšķiles vidusskolā


3. martā Ikšķiles vidusskolā pulcējās trīs novadu – Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes – talantīgākie runātāji un aktieri, lai mērotos spēkiem starpnovadu atlases konkursā un tiktu izvirzīti uz reģionālo atlases skati Ogrē 17., 18. martā. Šis gads skolu teātriem un skatuves runas dalībniekiem ir nozīmīgs ar to, ka vasarā, jūlija pirmajās dienās, Rīgā notiks 4. Latvijas skolu teātru festivāls „Kustības turpinājums”, kas skolu teātriem un runātājiem ir līdzvērtīgs dziedātāju un dejotāju lielākajam notikumam - dziesmu un deju svētkiem.


Skatuves runas konkursā piedalījās 32 dalībnieki četrās vecuma grupās: 1.-3.kl., 4.-6.kl., 7.-9.kl. un 10.-12.kl. Visplašāk pārstāvētā bija jaunākā vecuma grupa, kurā, iegūstot 2. pakāpes diplomu, piedalījās skolotājas Solvitas Zirnes audzēkne - 1. klases skolniece Ilze Neimane. 4.-6. kl. grupā un 7.-9. kl. grupā veiksmīgi piedalījās un tika izvirzītas uz reģionālo atlases skati Ogrē runātājas ar vairāku gadu konkursu pieredzi –Katrīna Celeste (5.kl.), 9. klases skolnieces Nelda Ošeniece un Tija Grēta Tolmane – šīm meitenēm runas konsultante skolotāja Zane Bēķe. Vidusskolas grupā, neraugoties uz samērā nelielo dalībnieku skaitu, žūrija (trīs pieredzējuši režisori un daudzus gadus ar teātri saistīti cilvēki Māris Neilands, Oskars Kļava un Kārlis Lišmanis) nebija dāsna, taču objektīva - visi dalībnieki, izņemot vienu, saņēma 3. pakāpes diplomus. No mūsu skolas atlases skatē piedalījās 11. klases skolnieces Zane Gailāne un Lelde Hermane ( konsultante Zane Bēķe).


Runas mākslā skolēnam, pirmkārt, jāizvēlas vecumam un mentalitātei atbilstošs teksts, tas jāpieņem par savējo, organiski jāizjūt, radot klausītājos spilgtas priekšstatu gleznas. Protams, tekstam ir jābūt labi sadzirdamam un artikulētam, neapšaubāmi liela nozīme ir skolēna personībai, intelektam, ko ļoti labi sajūt auditorija.


Teātru skaits bija pieticīgāks, bet uzvedumi - dažāda rakstura. Ķegumiešu 1.-6. klases bērni parādīja Intas Andersones ludziņu skolotājas Edītes Dārznieces iestudējumā „Ziema kāva pavasari ar sudraba zobentiņu...” , savukārt lielvārdieši savas režisores Aijas Krompānes vadībā bija ķērušies pie absurda dramaturģijas un izrādīja Hermaņa Paukša viencēlienu „Mīļais Albertonkuli!”, ikšķilieši startēja ar izrādi „Divas Lotiņas” ( režisors Oskars Kļava ar radošo grupu – Zane Bēķe, Inguna Bērziņa, Aivars Millers) pēc vācu autora Ēriha Kestnera tāda paša nosaukuma darba. Uz atlasi Ogrē tika izvirzīti visi trīs uzvedumi.


Paldies visiem pasākuma organizēšanā iesaistītajiem cilvēkiem - starpnovadu izglītības speciālistēm Līgai Buceniecei un Mārai Niedrai, Ikšķiles vidusskolas direktores vietniecei audzināšanas darbā Ingunai Bērziņai, SIA Starpbrīdis, īpaši Veltai Ezerlīcei, un 11. b klasei!


Tikai kopīgā darbā, vienam otru atbalstot, rodas brīnišķīgas lietas, kas dod spilgtākas krāsas mūsu ikdienai...


Starpnovadu skolu teātru koordinatore Zane Bēķe

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru